European Open Science Cloud

Författare

  • Anna Åberg

Nyckelord:

EOSC, Open Science, datafederering

Abstract

I detta granskas European Open Science Cloud (EOSC) utifrån Christine Borgmans (2010) Working Paper; Research data: Who will share what, with whom, when and why? som behandlar vad data och datadriven forskning är, vilka argument forskare och policyskapare har för att dela data och bibliotekens intresse av att dela data. EOSC är en molntjänst för delning av forskningsdata som också ska fungera som drivkraft för innovationer som stöds av EU:s politiska organisationer. EOSC drivs som en medlemsorganisation inom EU. Resultatet visar att syftet med EOSC är uppfylla de fyra argument för delning av forskningsdata som Borgman (2010) identifierat. För att lösa olika frågor och tveksamheter gällande delning av olika typer av forskningsdata inom EOSC ställs krav på att all data som delas ska vara FAIR och att eventuella frågetecken kring hur det konkret ska gå till blir lösta genom tjänster för läsning samt gränssnitt av metadata. EOSC har en styrande och harmoniserande funktion.

Publicerad

2023-01-16

Nummer

Sektion

##section.default.title##