Om tidskriften

Perspektiv på vetenskaplig publicering är en e-tidskrift skapad av studenter vid Högskolan i Borås HT 2022 som en examinerande del av den fristående kursen Vetenskaplig Publicering.

Tidskriften vänder sig  till studerande inom BOI samt övriga läsare som är intresserade av frågor som berör Vetenskaplig publicering. Tidskriften har skapats som en del i studenternas utbildning med syfte att lära ut det praktiska förfarandet kring OA publicering. De papers som publiceras i tidskriften behandlar ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska och tekniska aspekter på digital vetenskaplig publicering. Alla papers som publiceras har genomgått en granskning av de studerande vid kursen som en del i att testa hur en peer review process kan gå till i praktiken.