Redaktion

Tidskriftens redaktion består av studenter på kursen Vetenskaplig Publicering (HT-22) vid Högskolan i Borås.