Att visualisera bibliometri

En studie om visualiseringsverktygs användarvänlighet och hur visualiseringar kan förstås

Författare

  • Anna Wilner

Abstract

En studie där två visualiseringsverktyg för bibliometri testas och en enkät skickas ut till informanter för att få veta hur de förstår visualiseringarna från dessa två verktyg. 

Publicerad

2023-01-16

Nummer

Sektion

##section.default.title##