Altmetriska mått för att analysera publicerade bidrag inom disciplinen human-animal studies,

- finns det skillnader mellan O.A/I.O.A och sällskapsdjur/icke sällskapsdjur?

Författare

  • Sara Frölander

Abstract

Altmetriska mått, kan till skillnad från bibliometriska mått, mäta påverkan redan från publicering. Det finns källor vilka pekar på att altmetriska värden har en påverkan i exempelvis fördelningen av forskningsbidrag. För en disciplin på uppgång, vilken disciplinen Human Animal Studies (HAS) är, kan det vara förmånligt att öka det altmetriska måttet. Altmetric Attention Score (A.A.S) kalkyleras genom en algoritm vilken väger volym, källor och författare. Värdet har inget tak och ett noll-värde innebär att publiceringen inte figurerat på några sociala plattformar vid mätning. Tidigare forskning menar att det finns en skillnad mellan publiceringar i Open Access  (O.A) i jämförelse mot Icke Open Access, där O.A har en positiv påverkan på A.A.S. Forskning inom HAS menar dessutom att beroende på intresseområde finns det ett högre engagemang för sällskapsdjur i skillnad mot publicerade artiklar vilka rör andra områden. Fallstudien undersöker om publikationer inom disciplinen HAS genererar mer A.A.S då de publicerats i Gold O.A jämfört med icke O.A, dessutom undersöktes kategorierna sällskapsdjur och icke sällskapsdjur och deras påverkan på A.A.S. Resultatet av 2X2 vägs ANOVA´n visar att det finns en positiv påverkan på A.A.S då artiklarna publicerats i gold O.A i jämförelse med icke O.A. Det fanns ingen skillnad mellan kategorier och det fanns ingen interaktionseffekt mellan O.A/I.O.A och kategori sällskapsdjur/icke sällskapsdjur. Sammanfattningen är att det finns en fördel i att publicera i gold O.A i avseende mot ett högre A.A.S inom disciplinen HAS, även om det är med försiktighet som studien drar generella slutsatser då urvalet var litet, vilket kan med fördel förstoras i framtida studier.

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-18

Nummer

Sektion

##section.default.title##