Datarepositorier inom samhällsvetenskap och humaniora

- Anpassning och likriktning

Författare

  • Johanna Lundström

Abstract

Den här litteraturöversikten har undersökt motsättningar mellan datarepositoriernas utformning och hanteringen av forskningsdata inom samhällsvetenskap och humaniora. Samhällsvetenskap och humaniora delar flera utmaningar när det kommer till användningen av datarepositorier. Några av dessa beror på att öppen vetenskap, för att vara hållbar, kräver både standardisering och utrymme för det domänspecifika. Den digitala utvecklingen ger nya förutsättningar att ordna, tillgängliggöra och återanvända forskningsdata. Utvecklingen sätter samtidigt press på forskningsområden med skilda praktiker kring användning av forskningsdata att antingen anpassa sig till den digitala tekniken eller på egna villkor anpassa tekniken. Det senare är mer resurskrävande men kan vara avgörande utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Publicerad

2022-11-18

Nummer

Sektion

##section.default.title##