Användningen av svartlistor och vitlistor för identifiering av rovaktig publicering: en litteraturstudie

Författare

  • Lina Andersson

Abstract

Denna litteraturstudie ämnar redogöra för vilka argument som anges för respektive mot användning av svartlistor och vitlistor vid identifiering av rovaktig publicering. Systematiserad sökning har genomförts i databaserna Scopus, Web of Science och Library and information Science Abstracts. Efter vidare filtrering av resultaten i endnote har 18 artiklar inkluderats i litteraturstudien. Argument för användning av vitlistor och svartlistor lutar sig till största del på de kvalitetskriterier som används för inkludering i respektive lista. Argument mot användning av vitlistor och svartlistor kritiserar samma kvalitetskriterier för att vara breda och ospecificerade. Särskild kritik riktas mot svartlistor vilka, vid felaktig inkludering av tidskrifter, riskerar att skada forskare, redaktörer och tidskrifter. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan argument för och emot användning av svartlistor och vitlistor kopplas till diskussioner om tillit inom vetenskaplig publicering.

##submission.downloads##

Publicerad

2022-11-18

Nummer

Sektion

##section.default.title##